Reklamace

Důvody reklamace

Při reklamacích zboží se řídíme platnými právními předpisy na ochranu spotřebitelů. V případech, kdy jste obdrželi:

  • zboží poškozené,
  • zboží nekompletní,
  • došlo Vám jiné zboží, než jste si objednali (záměna zásilek na naší straně) můžete tyto zásilky reklamovat.

Jak zboží reklamovat

Kupující je povinen písemně oznámit prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil nebo které při náležité péči bylo možné zjistit, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zásilky. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat. Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit
K písemné reklamaci je nutné ve všech případech předložit:

  • fakturu,
  • doklad o zaplacení a dodání zboží,
  • vlastní reklamované zboží.

Lhůta k vyřízení reklamace

Prodávající je povinen vyřídit reklamaci v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů. Zákonná lhůta počíná běžet dnem doručení veškerých náležitostí tj. písemné reklamace, faktury, dokladu o zaplacení a dodání vlastního reklamovaného zboží prodávajícím. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího.

Délka záruky na zboží

Konkrétní délky záruk produktů naleznete vždy v informacích o produktu. Standardní zákonná záruční lhůta činí 2 roky.

Reklamace přepravních služeb

Postup reklamace přepravních služeb

Pokud Vám přijde zásilka evidentně poškozená ( deformovaný nebo protržený obal, apod.) postupujte prosím následovně:

  1. Zásilku si vždy prohlédněte před dopravcem.
  2. V případě poškození obalu (pomačkaný, roztrhaný, rozmočený...) sepište ihned s dopravcem protokol o poškození zásilky - Zápis o škodě. Dopravce je povinen takovýto zápis sepsat.
  3. Věnujeme balení zboží maximální péči.
  4. V případě problému s přepravní službou nás neprodleně kontaktujte nejlépe telefonicky na uvedená čísla v kontaktech.