Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních dat

Prodávající považuje veškeré osobní údaje kupujícího za důvěrné. Budou použity k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či jiným způsobem zneužity, s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem, týkajícími se objednaného zboží. Osobní informace jsou shromažďovány z obchodních, logistických a marketingových důvodů a bude s nimi nakládáno podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Kupující poskytuje osobní údaje dobrovolně, za účelem uzavření smlouvy o nákupu zboží a je oprávněn kontrolovat správnost o něm shromažďovaných osobních údajů, jakož i domáhat se nápravy dle zákona 101/2000 Sb.

Souhlas se zpracováním osobních dat

Kupující dává svou registrací do internetového obchodu souhlas s tím, že údaje o něm a jeho nákupech budou shromažďovány a používány. S těmito údaji je zacházeno výhradně dle zákonem stanovených postupů.