Jak získat poukaz od lékaře?

Možnosti získání pomůcky

Většina pomůcek je hrazena zdravotní pojišťovnou, a to v plné výši nebo jen částečně. Konkrétní pomůcku Vám tedy může dle typu předepsat lékař praktický (PRL) nebo ve většině případů odborný, nejčastěji:

 • neurolog (NEU),
 • rehabilitační lékař (REH),
 • ortoped (ORT),
 • internista (INT),
 • chirurg (CHI).

Pomůcka se předepisuje na "Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku". V případě potřeby souhlasu revizního lékaře je nutné vyplnit navíc "Žádanku o zvýšení úhrady". K získání elektrického vozíku je potřeba vyplnit ještě "Formulář k přidělení elektrického vozíku", kde se uvádějí výsledky neurologického, rehabilitačního, ortopedického, psychologického a očního vyšetření a podrobná specifikace vozíku.

V případě, že pomůcka není zdravotní pojišťovnou hrazena, nebo je-li doplatek vysoký, můžete požádat podle vyhlášky č. 182/1991 Sb. na sociálním odboru městského úřadu v místě trvalého bydliště, nebo prostřednictvím nadace o jednorázový příspěvek na pořízení pomůcky, nebo úhrady doplatku.

Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku

 

Náležitosti poukazu na léčebnou a ortopedickou pomůcku

Na poukaze na léčebnou a ortopedickou pomůcku by měly být uvedeny následující informace:

 • příjmení a jméno,
 • rodné číslo,
 • adresa,
 • hrazení pojišťovnou (I-C-P),
 • diagnóza (Dg.),
 • razítko zdravotnického zařízení,
 • jmenovka,
 • datum,
 • podpis lékaře předepisujícího, popřípadě i revizního,
 • zda se jedná o pomůcku nebo její opravu či úpravu,
 • pomůcku trvalou či dočasnou,
 • novou nebo repasovanou,
 • druh a označení pomůcky,
 • skupina (Sk),
 • kód,
 • množství,
 • výše úhrady pojišťovny a případný doplatek.